02-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఖాకీ 13,302 35,890 42,858 58,984

దేవి 70

(1,26,986)

ఇంద్రసేనా 8,134 16,218 16,834 12,042
సంధ్య 70

(1,02,331)

జవాన్ 45,877 72,552 77,014 96,511

సంధ్య 35

(84,015)

గృహం 17,358 43,933 32,312 40,756

శాంతి

(76,177)

ఆక్సిజన్ 13,252 22,467 28,076 24,996

సప్తగిరి

(71,010)

నెపోలియన్ 3,715 5,259 2,784 1,569

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 5,444 9,315 13,057 13,809
తారకరామా

( 75,761)

జవాన్ 13,031 28,245 24,689 27,299