01-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఖాకీ 9,978 20,608 21,104 28,216

దేవి 70

(1,26,986)

ఇంద్రసేనా 8,336 11,770 12,410 12,442
సంధ్య 70

(1,02,331)

జవాన్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సంధ్య 35

(84,015)

గృహం 15,061 15,242 15,009 23,502

శాంతి

(76,177)

ఆక్సిజన్ 15,410 18,102 17,068 19,592

సప్తగిరి

(71,010)

నెపోలియన్ 2,374 3,854 2,426 2,093

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 3,699 5,403 6,454 7,871
తారకరామా

( 75,761)

జవాన్ 38,416 33,340 25,175 45,960