12-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 58,898 45,290 71,474 37,648

దేవి 70

(1,26,986)

అదిరింది 31,484 61,856 91,070 58,898
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 14,647 40,602 46,731 18,302

సంధ్య 35

(84,015)

డిటెక్టివ్ 13,079 27,539 38,425 28,184

శాంతి

(76,177)

ఒక్కడు మిగిలాడు 4,570 6,895 8,343 5,554

సప్తగిరి

(71,010)

C/O సూర్య 6,197 17,213 17,495 11,351

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 24,920 47,547 69,642 57,381
తారకరామా

( 75,761)

అదిరింది 12,599 22,788 29,138 24,231