11-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 12,916 38,992 58,696 45,686

దేవి 70

(1,26,986)

అదిరింది 42,988 75,802 58,696 76,044
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 19,460 30,386 24,135 27,116

సంధ్య 35

(84,015)

డిటెక్టివ్ 18,206 29,920 29,094 30,612

శాంతి

(76,177)

ఒక్కడు మిగిలాడు 8,943 9,329 7,213 6,681

సప్తగిరి

(71,010)

C/O సూర్య 13,730 18,690 13,442 10,039

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 19,139 44,120 57,819 61,055
తారకరామా

( 75,761)

అదిరింది 20,591 39,878 20,869 29,878