09-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 11,170 16,932 17,042 17,088

దేవి 70

(1,26,986)

అదిరింది 1,06,242 1,05,180 95,740 హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 8,663 10,637 11,404 8,102

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 5,373 7,572 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 4,433 6,639 5,800 3,548

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 4,806 5,450 5,398 5,132

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 11,866 24,939 22,033 31,776
తారకరామా

( 75,761)

అదిరింది 37,349 38,351 38,225 47,634