08-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 12,400 24,114 21,302 16,464

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  10,116 13,728 11,265 7,647
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 10,973 14,245 12,737 8,086

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 3,399 7,353 6,603 4,808

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 8,273 9,813 8,024 5,755

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 7,096 8,875 7,034 6,773

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 22,152 32,394 30,250 40,100
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 4,213 5,723 6,185 8,421