06-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 16,657 26,220 26,570 22,450

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  12,861 15,303 11,196 11,532
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 16,165 20,859 20,671 18,003

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 6,777 6,627 4,074 3,733

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 10,656 9,565 7,971 6,701

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 9,350 12,074 9,758 7,825

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 27,738 45,780 51,794 64,986
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 8,626 9,263 8,684 6,524