05-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 33,866 74,848 1,07,524 63,016

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  12,950 21,472 23,845  12,260
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 36,686 88,169 96,996  42,839

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 8,193 26,050 28,066  8,952

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 7,745 14,586 17,248 11,669

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 10,308 25,330 32,592 19,087

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 48,981 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 12,522 44,607 50,059 35,098