04-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 28,574 49,290 34,596  66,316

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  11,284 19,134 13,085 14,434
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 27,673 67,120 41,643 60,852

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 7,300 9,007 10,515  6,795

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 11,886 18,199 11,994 10,099

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 12,766 21,821 17,421  17,081

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 52,085 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 8,842 14,339 14,039 11,971