03-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 16124 22538 23006 27522

దేవి 70

(1,26,986)

ఏంజెల్  33004 19471 15404 13197
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 25830 32862 21599 32960

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 4256 4460 4434 3030

శాంతి

(76,177)

నెక్స్ట్ నువ్వే 43100 18777 12808 14688

సప్తగిరి

(71,010)

థోర్ 21687 17790 18217 24592

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 46750 53540 56838 హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

థోర్ 19447 23696 30473