02-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 18,784 27,218 29,852 20,956

దేవి 70

(1,26,986)

బాహుబలి 2 3,580 6,296 4,164 4,170
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 28,029 41,415 31,706 32,891

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 4,350 7,844 7,343 3,493

శాంతి

(76,177)

రాజు గారి గది – 2 4,391 7,323 4,805 5,316

సప్తగిరి

(71,010)

జియో స్టార్మ్ 4,864 8,136 4,789 3,202

శ్రీ మయూరి

(73,037)

మిస్టర్ కార్తీక్ 4,756 6,398 3,378 1,069
తారకరామా

( 75,761)

గోల్ మాల్ ఎగైన్ 4,196 4,158 5,544 7,490