01-11-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

రాజా ది గ్రేట్ 19,370 28,476 24,070 28,128

దేవి 70

(1,26,986)

బాహుబలి 2 3,932 3,406 3,420
సంధ్య 70

(1,02,331)

ఉన్నది ఒకటే జిందగీ 37,729 46,773 35,382 30,852

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 5,927 6,975 5,533 4,740

శాంతి

(76,177)

రాజు గారి గది – 2 5,548 6,872 5,308 3,227

సప్తగిరి

(71,010)

జియో స్టార్మ్ 8,519 6,883 2,969

శ్రీ మయూరి

(73,037)

మిస్టర్ కార్తీక్ 6,558 6,691 3,221 1,536
తారకరామా

( 75,761)

గోల్ మాల్ ఎగైన్ 5,187 6,355 5,394 4,509