14-10-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

స్పైడర్ 11,686 20,230 19,186 25,355

దేవి 70

(1,26,986)

గల్ఫ్ 5,482 7,493 6,691 3,417
సంధ్య 70

(1,02,622)

మహానుభావుడు 16,315 28,767 35,927 45,002

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 10,748 15,624 14,406 20,532

శాంతి

(76,177)

రాజు గారి గది – 2 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సప్తగిరి

(71,010)

ది ఫారినర్ 7,339 9,231 7,610 6,821

శ్రీ మయూరి

(73,037)

యువర్స్ లవింగ్ల్లీ 4,317 5,160 3,557 3,002
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 9,811 14,223 6,593 8,028