13-10-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

స్పైడర్ 10,524 13,032 11,622 9,924

దేవి 70

(1,26,986)

గల్ఫ్ 10,621 8,281 5,775 3,635
సంధ్య 70

(1,02,622)

మహానుభావుడు 13,568 17,341 15,820 12,523

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 10,759 17,070 11,106 8,749

శాంతి

(76,177)

రాజు గారి గది – 2 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సప్తగిరి

(71,010)

ది ఫారినర్ 9,058 10,954 8,510 6,709

శ్రీ మయూరి

(73,037)

యువర్స్ లవింగ్ల్లీ 5,008 3,453 2,148 765
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 6,243 8,515 5,623 6,734