24-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

జై లవ కుశ 80,718 84,649 96,943 76,059

దేవి 70

(1,26,986)

ఫిదా 4,089 10,112 9,516 5,265
సంధ్య 70

(1,02,622)

ఆనందో బ్రహ్మ

జై లవ కుశ

8,615

 

 

82,645

 

84,663

 

62,429

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 67,428 62,370 66,975 41,701

శాంతి

(76,177)

జై లవ కుశ 32,207 41,130 58,774 40,417

సప్తగిరి

(71,010)

కింగ్స్ మాన్ 6,209 6,829 9,527 6,081

శ్రీ మయూరి

(73,037)

అర్జున్ రెడ్డి 7,308 19,801 17,830 11,559
తారకరామా

( 75,761)

జై లవ కుశ 42,270 59,471 61,648 48,078