22-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

జై లవ కుశ 77,301 89,054 1,00,147 1,13,710

దేవి 70

(1,26,986)

ఫిదా 3,628 7,020 5,335 5,347
సంధ్య 70

(1,02,622)

జై లవ కుశ 56,858 70,832 81,289 99,578

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 40,692 50,154 51,096 62,170

శాంతి

(76,177)

జై లవ కుశ 25,853 36,555 44,502 68,942

సప్తగిరి

(71,010)

కింగ్స్ మాన్ 10,512 10,966 9,336 8,636

శ్రీ మయూరి

(73,037)

అర్జున్ రెడ్డి 7,229 9,776 7,810 11,212
తారకరామా

( 75,761)

జై లవ కుశ 40,022 49,661 59,385 72,968