11-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 13,785 20,663 17,067 9,607
దేవి 70

(1,19,096)

నైజాం సర్కరోడా 1,685 4,086 2,971 1,341
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 8,935 13,666 15,333 7,485
సంధ్య 35

(84,015)

మేడ మీద అబ్బాయి 24,413 26,688 21,689 19,753
శాంతి

(76,177)

యుద్ధం శరణం 14,273 17,497 15,894 12,383
సప్తగిరి

(71,010)

ఇట్ 7,661 9,804 5,945 5,113
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 18,170 22,154 15,630 17,532
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 13,718 14,138 14,202 13,169