10-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 23,361 44,826 70,263 28,931
దేవి 70

(1,19,096)

నైజాం సర్కరోడా 4,092 4,069 4,994 1,653
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 11,172 33,364 42,579 21,902
సంధ్య 35

(84,015)

మేడ మీద అబ్బాయి 20,257 51,617 61,705 41,090
శాంతి

(76,177)

యుద్ధం శరణం 22,420 38,599 47,572 26,319
సప్తగిరి

(71,010)

ఇట్ 5,272 10,016 16,103 12,474
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 18,740 47,914 46,944 37,832
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 12,260 38,459 49,422 29,632