08-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 13,330 21,257 17,596 13,305
దేవి 70

(1,19,096)

నైజాం సర్కరోడా 12,307 3,474 3,035 1,203
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 12,686 20,567 18,826 21,575
సంధ్య 35

(84,015)

మేడ మీద అబ్బాయి 38,134 39,589 34,351 37,591
శాంతి

(76,177)

యుద్ధం శరణం హౌస్-ఫుల్ 56,583 50,860 57,552
సప్తగిరి

(71,010)

ఇట్ 6,191 7,566 8,705 7,531
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 17,676 24,371 20,390 22,077
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 11,308 16,056 15,512 14,443