06-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 11,043 24,147 25,422 11,782
దేవి 70

(1,19,096)

ఆనందో బ్రహ్మ 8,949 18,147 14,127 12,474
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 19,551 36,759 27,059 21,653
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 8,263 14,797 13,752 7,346
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 9,629 10,083 13,593 7,767
సప్తగిరి

(71,010)

విఐపి-2 7,886 8,802 7,692 3,796
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 19,644 35,504 24,044 18,994
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 13,343 23,042 21,277 23,810