05-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 16,741 49,192 54,163 24,569
దేవి 70

(1,19,096)

ఆనందో బ్రహ్మ 10,434 35,290 41,633 21,288
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 33,267 75,074 71,485 46,847
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 10,642 24,464 27,366 15,296
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 8,039 21,303 20,966 15,382
సప్తగిరి

(71,010)

విఐపి-2 4,791 9,983 11,373 7,162
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 25,326 63,143 51,406 38,722
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 11,832 39,948 30,753 25,380