03-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 27,433 53,823 73,514 36,730
దేవి 70

(1,19,096)

ఆనందో బ్రహ్మ 17,431 54,365 75,946 42,377
సంధ్య 70

(1,02,622)

పైసా వసూల్ 44,907 78,566 హౌస్-ఫుల్ 60,330
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 7,628 19,383 28,727 14,184
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 7,559 23,975 33,047 20,625
సప్తగిరి

(71,010)

విఐపి-2 5,338 10,953 15,169 8,394
శ్రీ మయూరి

(73,013)

అర్జున్ రెడ్డి 34,357 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 45,974
తారకరామా

( 75,761)

అర్జున్ రెడ్డి 29,477 68,471 67,880 40,423