17-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 19,655 29,062 35,525 28,472
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 4,044 6,172 5,812 3,432
సంధ్య 70

(1,02,622)

లై 19,706 22,342 24,856 19,002
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 34,545 40,367 46,573 33,768
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 28,162 33,893 41,839 42,906
సప్తగిరి

(71,010)

టాయిలెట్ ఏక్ ప్రేమ్ కథ 5,695 5,569 6,019 4,462
శ్రీ మయూరి

(73,013)

నిన్ను కోరి 2,433 4,087 3,656 3,415
తారకరామా

( 75,761)

లై 9,217 10,152 10,488 7,569