14-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 38,414 91,308 హౌస్-ఫుల్ 1,00,658
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 4,587 10,199 6,921 8,292
సంధ్య 70

(1,02,622)

లై 37,621 69,351 72,455 71,123
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 44,342 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి 53,382 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(71,010)

టాయిలెట్ ఏక్ ప్రేమ్ కథ 5,808 9,228 12,601 11,611
శ్రీ మయూరి

(73,013)

నిన్ను కోరి 4,951 8,050 8,885 5,516
తారకరామా

( 75,761)

లై 17,019 37,600 35,632 35,109