11-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 22,051 30,019 36,203 60,150
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 8,939 5,358 4,121  6,798
సంధ్య 70

(1,02,622)

లై హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(71,010)

టాయిలెట్ ఏక్ ప్రేమ్ కథ 6,054 6,320 9,098  13,417
శ్రీ మయూరి

(73,013)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

లై హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 75,167  హౌస్-ఫుల్