12-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 5,676 15,942 10,817 11,212
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

5,236

 

 

7,232

6,385

 

4,322

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 44,907 61,397 61,193 71,582
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 11,940 18,517 14,078 13,436
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 5,798 9,791 10,684 7,114
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 4,827 5,225 3,671 3,779
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 2,698 4,861 4,631 3,863
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 28,137 25,548 24,314 22,472