16-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 10,341 16,647 19,468 31,110
దేవి 70

(98,642)

ది మమ్మీ 4,637 9,956 5,862 7,763
సంధ్య 70

(1,02,622)

కాదలి 15,566 7,619 4,158 3,350
సంధ్య 35

(79,685)

పెళ్ళికి ముందు ప్రేమ కథ 29,612 12,326 12,255 9,378
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 7,448 13,210 12,622 10,795
సప్తగిరి

(53,750)

అమీ-తుమీ 7,116 16,190 15,496 20,623
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రాజా మీరు కేక 14,265 6,283 5,538 4,069
తారకరామా

( 67,911)

అవంతిక

మరకతమని

4,306

 

 

26,975

 

24,353

 

10,795