08-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 10,510 24,089 26,463 16,870
దేవి 70

(98,642)

బేవాచ్

ది మమ్మీ

2,946

 

5,071

 

 

52,831

 

50,325

సంధ్య 70

(1,02,622)

అందగాడు 6,494 20,137 19,956 10,086
సంధ్య 35

(79,685)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ 5,134 8,004 6,833 4,231
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 13,902 28,410 25,663 19,159
సప్తగిరి

(53,750)

సచిన్ 2,223 2,810 1,981 1,416
శ్రీ మయూరి

(55,767)

శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంట

కేశవ

1,760

 

1,935

 

 

4,822

 

3,311

తారకరామా

( 67,911)

బేవాచ్

ది మమ్మీ

2,344

 

2,856

 

 

—-

 

18,670