07-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 12,846 26,371 34,413 21,178
దేవి 70

(98,642)

బేవాచ్ 3,121 4,802 4,904 2,072
సంధ్య 70

(1,02,622)

అందగాడు 11,209 18,599 18,001 14,421
సంధ్య 35

(79,685)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ 6,493 10,842 8,404 6,200
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 15,371 31,317 28,858 26,500
సప్తగిరి

(53,750)

సచిన్ 2,946 3,652 2,027 1,201
శ్రీ మయూరి

(55,767)

శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంట

కేశవ

2,129

 

2,978

 

 

3,528

 

5,742

తారకరామా

( 67,911)

బేవాచ్ 2,678 3,147 1,970 2,135