06-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 15,059 40,610 46,281 23,333
దేవి 70

(98,642)

బేవాచ్ 3,575 8,940 4,144 3,240
సంధ్య 70

(1,02,622)

అందగాడు 13,037 27,053 20,458 16,648
సంధ్య 35

(79,685)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ 7,100 12,033 7,138 7,900
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 16,456 35,911 42,421 35,804
సప్తగిరి

(53,750)

సచిన్ 3,895 4,034 4,731 2,977
శ్రీ మయూరి

(55,767)

శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంట

కేశవ

2,096

 

2,473

 

 

7,295

 

4,145

తారకరామా

( 67,911)

బేవాచ్ 2,919 4,183 1,879 1,680