05-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 17,365 47,928 43,602 25,315
దేవి 70

(98,642)

బేవాచ్ 4,599 8,017 6,669 4,491
సంధ్య 70

(1,02,622)

అందగాడు 16,632 30,472 21,754 16,012
సంధ్య 35

(79,685)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ 7,522 12,983 8,895 7,557
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 21,402 35,389 32,245 35,542
సప్తగిరి

(53,750)

సచిన్ 4,136 4,841 4,550 2,449
శ్రీ మయూరి

(55,767)

శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంట

కేశవ

2,106

 

2,688

 

 

7,257

 

6,722

తారకరామా

( 67,911)

బేవాచ్ 3,126 4,567 3,217 2,041