04-06-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 35,882 67,150 1,01,080 50,691
దేవి 70

(98,642)

బేవాచ్ 6,422 7,075 8,516 5,440
సంధ్య 70

(1,02,622)

అందగాడు 18,862 43,743 38,117 28,616
సంధ్య 35

(79,685)

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ 9,229 13,585 12,213 7,586
శాంతి

(68,537)

రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం 31,856 67,835 హౌస్-ఫుల్ 55,147
సప్తగిరి

(53,750)

సచిన్ 3,667 6,563 3,516 1,801
శ్రీ మయూరి

(55,767)

శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంట

కేశవ

2,307

 

3,213

 

 

12,539

 

5,610

తారకరామా

( 67,911)

బేవాచ్ 2,985 6,491 4,985 3,793