14-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 1,09,758 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

వెంకటాపురం 13,965 32,199 34,649 27,759
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 68,295 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 1,01,806
సంధ్య 35

(79,685)

రాధా 35,938 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 65,235
శాంతి

(68,537)

సర్కార్ – 3 (హిందీ) 3,647 7,089 6,895 6,053
సప్తగిరి

(53,750)

రక్షకభటుడు 6,521 11,971 9,424 4,959
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ఏలియన్ కోవెనెంట్ (తెలుగు) 5,612 11,325 9,307 8,480
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 48,467 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 74,973