13-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 70,241 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

వెంకటాపురం 16,086 33,985 20,205 28,539
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 58,671 1,02,073 1,01,950 1,00,463
సంధ్య 35

(79,685)

రాధా 46,802 72,701 63,001 75,029
శాంతి

(68,537)

సర్కార్ – 3 (హిందీ) 4,752 4,876 6,944 6,972
సప్తగిరి

(53,750)

రక్షకభటుడు 9,131 12,322 6,797 2,939
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ఏలియన్ కోవెనెంట్ (తెలుగు) 8,435 11,976 9,938 9,270
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 25,013 72,670 73,034 72,872