11-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 49,409 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 99,800
దేవి 70

(98,642)

బాబు బాగా బిజీ 7,836 13,951 9,164 7,775
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 34,143 78,629 82,087 63,179
సంధ్య 35

(79,685)

గురు 4,758 7,447 4,677 4,689
శాంతి

(68,537)

బాహుబలి – 2 11,449 36,371 40,756 37,191
సప్తగిరి

(53,750)

మన్యం పులి 4,444 7,345 4,622 4,677
శ్రీ మయూరి

(55,767)

గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ 3D 2,754 6,828 4,979 2,905
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 11,861 37,153 37,289 27,312