08-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 86806 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

బాబు బాగా బిజీ 11817 26340 14660 20178
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 58671 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(79,685)

గురు 3595 12962 10781 7930
శాంతి

(68,537)

బాహుబలి – 2 22382 63668 74666 హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(53,750)

మన్యం పులి 5384 9697 7040 4523
శ్రీ మయూరి

(55,767)

గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ 3D 4003 9821 5920 7260
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 21677 71130 74546 73436