14-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 18,044 36,559 39,902 31,984
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 21,529 31,446 32,356 30,037
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 4,586 7,905 6,074 6,136
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 59,750
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 9,855 5,421 4,683 641
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 4,527 8,365 4,744 5,717
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 14,997 31,722 13,398 27,369