13-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 14,535 31,283 20,432 30,054
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 21,016 32,257 29,371 34,820
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 5,470 15,097 5,830 6,539
సంధ్య 35

(79,685)

శతమానం భవతి 5,193 7,625 7,154 3,127
శాంతి

(68,537)

శరణం గచ్చామి 3,099 7,358 7,558 3,429
సప్తగిరి

(53,750)

ఎంత వరకు ఈ ప్రేమ 4,933 6,194 4,864 1,891
శ్రీ మయూరి

(55,767)

అరణ్యంలో 2,316 1,983 1,735 477
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 12,222 28,680 13,085 23,565