12-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 14,382 29,725 21,694 20,753
దేవి 70

(98,642)

కాటమరాయుడు

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8

7,475

 

13,421

 

 

41,538

 

34,305

సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 5,509 10,007 6,181 6,383
సంధ్య 35

(79,685)

శతమానం భవతి 3,399 7,685 4,853 2,709
శాంతి

(68,537)

శరణం గచ్చామి 4,873 8,183 3,702 2,718
సప్తగిరి

(53,750)

ఎంత వరకు ఈ ప్రేమ 4,866 9,162 4,417 2,010
శ్రీ మయూరి

(55,767)

అరణ్యంలో 2,699 4,195 2,679 992
తారకరామా

( 67,911)

చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగెనే

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8

2,754

 

2,025

 

 

23,432

 

22,614