11-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 16,441 32,776 28,570  32,296
దేవి 70

(98,642)

కాటమరాయుడు 8,706 17,091 14,571 9,912
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 5,289 12,669 11,587  10,726
సంధ్య 35

(79,685)

శతమానం భవతి 3,076 5,875 6,098 2,656
శాంతి

(68,537)

శరణం గచ్చామి 4,764 5,885 5,205 3,769
సప్తగిరి

(53,750)

ఎంత వరకు ఈ ప్రేమ 6,087 7,932 6,064 4,026
శ్రీ మయూరి

(55,767)

అరణ్యంలో 3,035 3,880 2,211 1,949
తారకరామా

( 67,911)

చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగెనే 2,319 3,266 2,155 1,302