10-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 16,609 36,850 21,994 26,688
దేవి 70

(98,642)

కాటమరాయుడు 9,103 18,319 13,746 8,434
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 9,076 17,849 11,773 12,503
సంధ్య 35

(79,685)

శతమానం భవతి 4,209 5,714 4,102 3,378
శాంతి

(68,537)

శరణం గచ్చామి 4,799 7,948 5,745 4,236
సప్తగిరి

(53,750)

ఎంత వరకు ఈ ప్రేమ 5,380 8,954 6,165 2,987
శ్రీ మయూరి

(55,767)

అరణ్యంలో 3,010 4,707 3,508 848
తారకరామా

( 67,911)

చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగెనే 3,075 3,672 2,556 1,222