19-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

నేనో రకం 9,691 20,106 24,335 12,188
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 3,013 7,264 5,760 3,082
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  13,714 51,503 48,040 30,211
సంధ్య 35

(79,685)

హ్యాపీ బర్త్ డే 1,418 4,966 5,276 2,387
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 5,143 21,373 43,377 18,869
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 5,315 14,615 13,271 9,597
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పిచ్చిగా నచ్చావ్ 2,196 4,949 4,329 2,749
తారకరామా

(67,911)

మెషీన్ (హిందీ) 3,774 12,189 10,272 12,021