18-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

నేనో రకం 12,394 23,175 16,781 14,571
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 4,091 4,109 6,039 4,867
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  12,730 25,068 24,335 19,966
సంధ్య 35

(79,685)

హ్యాపీ బర్త్ డే 3,472 4,802 4,706 3,131
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 6,864 11,366 17,529 27,274
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 5,709 11,116 9,096 12,640
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పిచ్చిగా నచ్చావ్ 2,026 2,860 5,202 2,619
తారకరామా

(67,911)

మెషీన్ (హిందీ) 5,190 5,220 5,184 6,582