17-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

నేనో రకం 29,575 23,464 18,153 16,866
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 2,869 3,696 3,544 2,207
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  10,250 18,164 14,919 14,330
సంధ్య 35

(79,685)

హ్యాపీ బర్త్ డే 7,763 2,184 1,830  1,482
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 7,841 7,513 10,679 13,411
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 6,016 7,465 6,956 7,280
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పిచ్చిగా నచ్చావ్ 8,134 3,754 2,620 1,467
తారకరామా

(67,911)

మెషీన్ (హిందీ) 5,163 5,976 7,722 8,151