16-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 3,511 3,210 2,170 947
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 3,144 5,533 6,697 2,929
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  8,992 16,206 12,471 12,663
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 8,112 10,485 6,814 5,790
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 6,182 12,068 9,678 9,192
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 6,123 8,994 7,755 7,256
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 4,056 4,648 4,549 3,305
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 4,329 5,157 6,687 4,485