15-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 3333 3686 2402 1078
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 3546 5787 3425 4189
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  10780 16583 11046 11701
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 8608 11226 5471 4703
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 5312 7315 10513 10363
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 6248 8644 8682 8153
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 4091 7074 5225 5412
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 4266 9426 6339 4902