14-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 3026 2328 3246 1290
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 3048 8340 5680 4465
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  12665 20056 16077 15719
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 6865 12191 9610 5876
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 3101 11649 13058 6905
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 8403 10040 10453 12512
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 5381 10067 6391 3944
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 5463 8133 6234 8085