11-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 2,849 4,628 3,343 2,023
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 4,688 9,214 8,979 5,477
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  13,730 33,030 34,859 45,743
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 11,080 16,743 11,579 12,114
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 9,288 19018 24516 33,287
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 11,093 18,942 19,448 28,725
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 8,253 14,427 12,189 18,407
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 9,794 18,690 14,952 24,933