10-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 3,450 4,097 2,972 1,705
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 12,231 8,641 9,762 8,084
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  9,223 20,028 17,267 23,497
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 17,959 18,682 12,555 14,064
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 4,211 6,174 13,684 17,213
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 11,885 14,996 16,782 24,687
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 5,174 9,414 7,530 8,262
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 14,283 11,901 16,983 21,411