10-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 12,446 17,598 12,441 8,068
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 5,726 6,202 7,853
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 9,266 9,932 15,665   9,518
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 5,611 9,178 7,023 3,853
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 7,430 7,781 5,773 4,770
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 5,244 7,286 5,545 5,325
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పడమటి సంధ్యా రాగం

ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా

1,722

 

5,263

 

 

3,378

3,248

 

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 6,960 8,576 9,568  8,264